Rezygnacja z prenumeraty może nastąpić wskutek odstąpienia od umowy a klient, który zawarł umowę poprzez złożenie zamówienia na pierwszą przesyłkę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia od umowy dokonuje się kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem:
slawneauta@customeritum.pl lub pod numerem telefonu: 22 177 74 90.

W trakcie trwania prenumeraty można z niej zrezygnować w dowolnej chwili informując o tym Wydawcę z 28-dniowym wyprzedzeniem. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta celem poinformowania Wydawcy o tej decyzji.